קצבת זקנה

רוב הקשישים, המגיעים לגיל 65, מתחילים תהליך של פרישה מהעבודה ויציאה לגמלאות. לרוב, תהליך זה וזאת עקב ירידה חדה בהכנסות, מלווה גם בירידה במצב הכלכלי. חלק מהקשישים זכאים לקבל אחוז מסוים משכרם כקצבת פנסיה חודשית, אך ישנם קשישים רבים שאינם זכאים לקבלת פנסיה ועלולים למצוא עצמם ללא הכנסות.

מדינת ישראל וזאת על מנת להבטיח רשת ביטחון לקשישים ומניעת הידרדרותם למצוקה כלכלית או לחיי עוני, קבעה בחוק כי החל מגיל מסוים תוענק לקשישים קצבת זקנה. מהי קצבת זקנה ומהם התנאים לקבלה? על כך במאמר שלפניכם:

מהי קצבת זקנה ומי זכאי לקבלה?
קצבת זקנה ניתנת על ידי המוסד לביטוח הלאומי לאזרחי ישראל שהגיעו לגיל זקנה והיא משמשת כתשלום חודשי קבוע. בשנים עברו היה גיל הפרישה, לנשים ולגברים, גיל קבוע אשר ממנו ואילך ניתן היה לצאת לפנסיה ולקבל קצבת זקנה. בשנים האחרונות וזאת עקב העלייה בתוחלת החיים והגידול במספר הקשישים המתקיימים מקצבת זקנה, הוחלט להעלות את גיל הפרישה.

שינוי זה מונע את היכולת להגדיר את גיל הפרישה כאחיד לכולם ולכן, כל אדם המעוניין לבדוק מתי יהיה זכאי לקבלת הקצבה, יכול להיכנס לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ולהקיש את הנתונים הנדרשים במחשבון חישוב גיל הפרישה הנמצא במדור קצבת זקנה.

הפרוצדורה הנדרשת לקבלת קצבת זקנה
לקבלת קצבת זקנה יש להגיש וזאת באמצעות טופס המיועד לכך, בקשה למוסד לביטוח לאומי. את הטופס ניתן להשיג בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי או להורידו מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. את הבקשה יש להגיש בסמוך למועד הפרישה. במידה וההגשה מוגשת באיחור של 12 חודשים ומעלה, מיום הפרישה אין הביטוח לאומי מתחייב לשלם רטרואקטיבית את מלוא הסכום המגיע למגיש.

אנשים המתקיימים מקצבאות אחרות של ביטוח לאומי (קצבת נכות או קצבת הבטחת הכנסה) מחויבים לדייק ולהגיש את בקשת קצבת זקנה מיד בהגיעם לגיל הפרישה. לאחר ההגשה תוחלף הקצבה הקודמת (המיועדת לצעירים) בקצבת זקנה. לטופס הבקשה לקצבת זקנה יש לצרף טפסים ומסמכים שונים:

אישור מעביד על הפסקה או צמצום בהיקף עבודה
אישורים על הכנסה מהשכרת נכס (חוזה שכירות של דירה, בית, חנות, משרד וכולי, במידה ויש), וכן אישורים על הכנסות של ריבית או דיבידנדים.
אישורים על הכנסות מעבודה למבוגרים שהגיעו לגיל פרישה אך ממשיכים לעבוד.
אישורים על כל מקור הכנסה אחר.

מידע חשוב
קצבת הזקנה משולמת ישירות לחשבון הבנק של הקשיש ב – 28 לכל חודש. גובה הקצבה:
1. קצבה ליחיד: 1481 שקל.
2. קצבה לזוג: 2226 שקל.
3. קצבה ליחיד בן 80 ומעלה: 1565 שקל.
4. קצבה לזוג כאשר אחד מבני הזוג בן 80 ומעלה: 2310 שקל.
אנשים, שבמשך 10 שנים רצופות לפני פרישתם, שילמו עבור ביטוח לאומי (ובמסגרת זו גם עבור ביטוח לקצבת זקנה) זכאים לקבל תוספת של 2% עבור כל שנה בה שילמו ביטוח. תוספת זו יכולה להגיע לסכום של עד 50% נוספים לגובה הקצבה המקורי. אנשים בגיל פרישה, שלהם ילדים קטינים, זכאים לתוספת על הקצבה.
לקשישים, אשר קצבת הזקנה הינה הכנסתם היחידה, תשולם תוספת של השלמת הכנסה לקצבת הזקנה. לקבלת פרטים נוספים ולמענה על שאלות, ניתן לפנות למוקד הסיוע לקשישים המופעל בהתנדבות בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי.