סיעוד לניצולי שואה

עוד בנושא:
רוב ניצולי השואה בישראל הינם קשישים וחלקם, בכדי לתפקד כראוי, זקוקים לעזרה וטיפול סיעודי.

חלק מניצולים אלו עריריים וללא אדם קרוב, חולים שבריאותם נפגעה עקב נזקי המלחמה, קשישים הסובלים ממצוקה כלכלית קשה, ועוד.

מדינת ישראל מכירה במצוקתם הייחודית של ניצולים אלו הזכאים, בנוסף לסיוע הניתן לכלל הקשישים בישראל, לסוגי סיוע נוספים. עיקר המענקים עבור סיוע נוסף זה ניתנים באמצעות "הקרן לרווחת ניצולי שואה".

טיפול סיעודי מורחב לניצולי שואה
קשישים סיעודיים (שאינם ניצולי שואה), זכאים לקבלת שעות טיפול סיעודי במסגרת חוק הסיעוד. שעות אלה מוגבלות בהתאם להחלטת ועדה בביטוח לאומי ויכולות להגיע עד למקסימום של כ- 18 שעות שבועיות (22 שעות שבועיות מקסימום למי שמעסיק עובד ישראלי).

ניצולי שואה סיעודיים, אשר תלויים במידה רבה ביותר בעזרת הזולת לביצוע מטלות היום יום או תלויים לחלוטין בעזרתו של אדם אחר, זכאים לתוספת של עוד 9 שעות טיפול סיעודי בנוסף לשעות שמעניק חוק הסיעוד.

תוספת זו מוענקת לאחר שהזקוק לסיוע נבחן בפעולות הבאות: ניידות, אכילה (קשישים הזקוקים להאכלה), רחצה, הלבשה ושמירה על היגיינה סביב הצרכים (קשישים הזקוקים להחלפת טיטולים ושאינם שולטים בסוגרים). התקציב והמימון לעזרה מיוחדת זו מגיע מתקציב המדינה באמצעות משרד האוצר ומחייב שני קריטריונים משמעותיים לקבלת עזרה זו:

על הניצול להיות אדם שחי בשנות מלחמת העולם השנייה תחת הכיבוש הנאצי, היה במחנות, הסתתר או שרד בכל דרך אחרת.
גם מבחינת דרגת הסיעוד קיימת הגבלה, לקבלת העזרה הנוספת זכאים קשישים במצבי סיעוד חמורים, אשר תלותם באדם אחר לשם ביצוע הפעולות היא מוחלטת.
עזרה סיעודית לאחר ניתוח או אשפוז

פעמים רבות, בעקבות תאונות שונות (למשל: שבירת עצם האגן) או עקב מחלות וניתוחים, נאלצים קשישים רבים לעבור תקופות אשפוז ארוכות בבית חולים. חלק מקשישים אלו, בהשוואה לתפקודם לפני האשפוז, יחוו תקופה מסוימת של ירידה משמעותית בתפקוד עד כדי הגעה למצב סיעודי זמני. למען קשישים אלו, ניצולי שואה,  הזקוקים לעזרה מיידית לאחר אשפוז, ניתנים שירותי סיעוד של טיפול סיעודי זמני.

עזרה סיעודית זו, הניתנת עד לחזרתו של הקשיש למצב תפקודי סביר או במקרים בהם המצב הסיעודי הינו קבוע, עד לסידור חוק סיעוד על ידי הקשיש או בני משפחתו, באה לידי ביטוי במתן 50 שעות טיפול סיעודי לתקופה של חודשיים.

לשם קבלת הסיוע יש לעבור מבחן הכנסה: הסיוע ניתן רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 7600 שקל לחודש. את שעות הטיפול הסיעודי הזמני ניתן לקבל רק באמצעות הגשת בקשה מבית החולים ובזמן האשפוז. הבקשה מוגשת על ידי העובד הסוציאלי של בית החולים. ישנה גם הגבלה מבחינת מספר הפעמים בהן ניתן לבקש בקשה זו:

חייב להיות הפרש של 4 חודשים בין בקשה אחת לאחרת. כלומר, קשיש שקיבל עזרה וחודשיים אחרי אשפוזו נאלץ להתאשפז שוב, לא יוכל לקבל עזרה נוספת בטווח של חודשיים.
ישנה הגבלה במספר הבקשות שניתן להגיש והן עומדות על עד 3 פעמים במהלך שנה אחת ועד 5 פעמים במהלך שנתיים.
למרות הנאמר לעיל ובמקרים חריגים, ניתן להגיש בקשה לוועדה אשר תדון בנסיבות המקרה ותחליט האם לאשר עזרה נוספת ובחריגה מכללים אלה.
טיפולי שיניים

לקשישים ניצולי שואה ובתמיכת הקרן לרווחת ניצולי השואה, מגיעים טיפולי שיניים הניתנים על ידי רופאי שיניים מתנדבים וללא כל תשלום. ניצולי שואה זכאים למספר שירותי סיעוד מעבר למה שמקנה חוק סיעוד לכלל הקשישים.