מצב תפקודי של הקשיש

ככל שעולה הגיל חווים קשישים רבים ירידה ביכולת התפקוד היום יומי שלהם. על מנת שיוכלו לקבל שירותים שונים ולקבוע לאיזה שירותים זכאי כל קשיש, קבעה המדינה סולם דרגות תפקוד לקשישים.

דרגת התפקוד היא הקובעת לאיזה שירותים מטעם המדינה זכאי הקשיש לקבל. להלן יפורטו דרגות התפקוד והשירותים הניתנים בכל מצב.


קשישים עצמאיים ותשושים

קשישים עצמאיים ותשושים נחשבים אלו המסוגלים לבצע בכוחות עצמם את פעילויות היום יום הבסיסיות ואינם זקוקים לעזרתו של מישהו נוסף בכדי לבצע פעולות אלו אך עם זאת מתקשים ומתעייפים בביצוע המטלות ולעתים לוקח להם זמן רב לביצוע כל מטלה.

קשישים אלה לא נכללים בהגדרה של חוק סיעוד ולא זכאים לקבלת עזרה מטעם משרד הבריאות או מהביטוח הלאומי. יחד עם זאת, קשישים עצמאיים או תשושים, הזקוקים לעזרה כמו ניקיון, שירותי העשרה או פעילויות חברה ומתקשים לממן עזרה זו בכוחות עצמם, זכאים לפנות למשרד הרווחה ולבקש סיוע במימון שירותים שונים.

משרד הרווחה יכול לסייע במימון עזרה ביתית לניקיון או לסייע במימון בית אבות לקשישים עצמאים ולהפנות את הקשיש למסגרות של מועדון לקשיש ופרויקטים מיוחדים לתחום הזקנה.

קשישים סיעודיים

קשישים סיעודיים נחשבים אלו שעברו מבחן תלות (ADL)  על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי והוגדרו כסיעודיים. במבחן ADL נבדקות יכולותיו של הקשיש בביצוע המטלות הבאות: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה (האם זקוק למישהו שיאכיל אותו) ושליטה בסוגרים.

הקשיש מקבל ציון בהתאם לביצועיו ובהתאם לניקוד שקיבל במבחן נגזרים השירותים שיינתנו לו. ככל שהניקוד במבחן גבוה יותר, כך הקשיש זכאי לשירותים רחבים יותר. קשישים סיעודיים זכאים לקבל גמלת סיעוד שמשמעותה קבלת מטפלת סיעודית המגיעה לבית הקשיש, למספר שעות שבועיות שנקבעו על ידי ביטוח לאומי ומסייעת לו בפעילויות היום יומיות.

קשישים אלה זכאים להשתלב בבית אבות סיעודי הכולל את כל השירותים להם הם זקוקים (אוכל, ניקיון, כביסה ואחזקת בית) ובנוסף שירותי סיעוד ורפואה. אלו בתי אבות בעלות יקרה וקשישים, המתקשים לממן את בית האבות, זכאים לפנות למשרד הבריאות בבקשה לקבלת קוד. הקוד מקנה אפשרות להשתלב בבית אבות סיעודי וזאת בסבסוד של המדינה. הקשיש ומשפחתו נדרשים להציג מסמכים המעידים על מצבם הכלכלי ובהתאם לכך נגזר גובה הסבסוד של המדינה ועלות ההשתתפות העצמית של הקשיש.
פתרון טיפולי נוסף לו זכאים קשישים סיעודיים הוא רישיון העסקה של עובד זר סיעודי. מדובר במטפל סיעודי הגר עם הקשיש בביתו ומעניק לו טיפול אינטנסיבי. נכון להיום מימון העובד הזר מוטל על הקשיש ומשפחתו ואינו זוכה לסיוע מטעם המדינה אך ישנה כוונה עתידית לאפשר לקשישים להמיר את הזכאות לגמלת סיעוד בכסף למימון עובד זר. 

קשישים תשושי נפש
קשישים אלה הם קשישים אשר אובחנו על ידי רופא כסובלים מדמנציה או אלצהיימר וסובלים מבעיות קוגניטיביות ורגשיות: בעיות זיכרון קשות ההולכות ומחמירות, קשיי התמצאות בזמן ובמקום, קשיים בשיפוט המציאות ועלולים לעשות מעשי שיטיון או מעשים שמסכנים אותם או את הזולת ועוד.

אלו קשישים הזקוקים להשגחה והגנה מתמדת. כמו כן, עם התקדמות המחלה, הופכים קשישים אלו להיות חסרי ישע ותלויים לחלוטין בזולת. קשישים תשושי נפש זכאים לאותם שירותים להם זכאים קשישים סיעודיים.