מימון בתי אבות

עוד בנושא:
התדרדרות בתפקודו של הקשיש, מצב סיעודי, בדידות או ירידה בתחושת הביטחון מביאים קשישים רבים ובני משפחותיהם לשקול מעבר מרצון למסגרת של בית אבות. אלא שהמגורים בבית אבות ידועים כשירות יקר מאד ועלותם נעה בין 7,000-15,000 שקלים לחודש, עלות המקשה על רבים מהקשישים ובני משפחותיהם.

על מנת להקל על אלו המתקשים במימון המעבר והשהייה בבית אבות עומדים מספר מקורות מימון וחשוב להיות מודעים לאפשרויות סיוע אלה ולהיעזר בהן.

השתתפות משרד הרווחה במימון בית אבות
שלא כמו קשישים סיעודיים, שהוכרו על ידי חוק סיעוד, קשישים עצמאיים או תשושים אינם זכאים לסיוע במימון בית אבות. רק שפעמים רבות קורה, עקב סיבות של אלמנות או קושי בתפעול משק הבית, שגם קשישים עצמאיים זקוקים לשילוב בבית אבות.

קשישים הנמצאים במצוקה כלכלית ואינם יכולים לממן בית אבות בכוחות עצמם וכן קשישים אשר ילדיהם אינם יכולים לסייע במימון בית האבות, זכאים להגיש למשרד הרווחה בקשה להשתתפות במימון בית האבות. חישוב הזכאות כמו גם גובה ההשתתפות העצמית יקבע לאחר הגשה ובדיקה של אישורי ההכנסה. חשוב לציין שההשתתפות העצמית לעולם תהיה כזו שהקשיש הנזקק יוכל לעמוד בה.

קוד משרד הבריאות
קשישים, שהמוסד לביטוח לאומי הגדיר כסיעודיים ושזקוקים לבית אבות סיעודי אך אינם יכולים לעמוד בעלויות התשלום הגבוהות, גם לא בעזרת ילדיהם, זכאים להגיש למשרד הבריאות בקשה לקבלת "קוד". משמעותו של ה"קוד" היא השתתפות משרד הבריאות במימון בית האבות.

כדי לקבל את הקוד או הסבסוד יש לעבור תהליך ביורוקרטי הכולל הגשת אישור הכנסה ותצהירים המעידים על מצבם הכלכלי של הקשיש וילדיו וכי אינם יכולים לעמוד במימון בית האבות. מסמכים אלה, בתוספת מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הסיעודי של הקשיש, יוגשו בפני ועדה אשר תקבע האם ומה גובה המימון לו יהיו זכאים הקשיש ובני משפחתו.

קשיש שקיבל קוד יוכל להשתלב רק בבתי אבות בפיקוח של משרד הבריאות ומשרד הבריאות, בהתאם לפניות בבתי האבות, קובע את המסגרת בה ישתלב הקשיש.

קשישים המבוטחים בביטוח סיעודי, אם על ידי קופות החולים ואם על ידי חברת ביטוח פרטית, זכאים להשתתפות חברת הביטוח במימון בית האבות הסיעודי וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשו. ישנן פוליסות המוגבלות לזמן של שלוש עד חמש שנים וישנן פוליסות המקנות את הזכות לקבלת מימון עבור בית האבות עד סוף ימיו של המבוטח.

מימון בתי אבות סיעודיים לניצולי שואה
ניצולי שואה, המתקשים במימון בתי האבות הסיעודיים להם הם זקוקים, זכאים למימון נוסף שלא ניתן לקשישים שאינם ניצולי שואה. מימון זה, הניתן מהקרן לרווחת ניצולי השואה, הינו מענקים כספיים וכן קצבה חודשית. בנוסף לסיוע זה, הקרן לרווחת ניצולי השואה מעניקה גם סיוע סיעודי לניצולי שואה, אשר המקנה להם בעת הצורך שעות סיעוד נוספות. מומלץ לקשישים ניצולי שואה ובני משפחותיהם לפנות אל הקרן ולבדוק איזה סיוע במימון בית אבות ניתן לקבל דרכם. 

משכנתא הפוכה - אפשרויות מימון פרטיות
ישנם קשישים המתקשים במימון בית אבות ואינם עומדים בקריטריונים של אף לא אחת מאפשרויות המימון הנ"ל. לרשות קשישים אלה עומדות אפשרויות מימון פרטיות כשאחת הפופולאריות ביניהם היא משכנתא הפוכה. באמצעות שיטה זו ממשכן הקשיש את ביתו לבנק ובתמורה מממן הבנק, באופן חודשי, את תשלום בית האבות. הקשיש אינו נדרש לשלם דבר.

לאחר מותו של הקשיש, נמכרת הדירה וממחיר המכירה לוקח הבנק את סכום ההלוואה שניתנה במשך השנים ובתוספת ריבית. שארית הכסף מועברת ליורשיו של הקשיש. הצוות המקצועי של מתן חן ישמח לסייע לכם במילוי הטפסים ובהשגת האישורים הדרושים. השרות והייעוץ ללא תשלום.