ביטוח סיעודי

אף כי כולנו מייחלים כי בהגיענו לגיל הזקנה עדיין נהנה מבריאות טובה ועצמאות מלאה, הרי שאין איש היכול להבטיח לנו כי כך אכן יהיה. פעמים רבות מאופיין גיל הזקנה בירידה תפקודית ובריאותית הדורשת קבלת עזרה מקצועית וטיפולית.

מאחר וידוע כי שירותי טיפול לקשישים, כגון בית אבות או מטפלת סיעודית, יכולים להיות יקרים מאד ומכיוון שרוב האנשים שייכים למעמד הביניים וברגע האמת יתקשו לעמוד בהוצאות כה גבוהות, רבים מבטחים את עצמם בביטוח סיעודי שיסייע להם במימון השירותים הסיעודיים השונים.

מהו ביטוח סיעודי?
ביטוח סיעודי הינו פוליסת ביטוח הנרכשת דרך חברת ביטוח פרטית. יש אנשים המצרפים ביטוח סיעודי לביטוח הבריאות שלהם ויש הרוכשים ביטוח סיעודי דרך הביטוח המשלים בקופת החולים.

כדי לשמור על הזכויות בביטוח סיעודי מחויב הלקוח לשלם, בכל חודש , פרמיה אותה קבעה חברת הביטוח. תשלום זה מקנה למבוטח את הביטחון כי בבוא היום והוא ייהפך לסיעודי וכמי שזקוק לשירותי סיעוד, יוכל לממנם בקלות וזאת באמצעות פוליסת הביטוח שלו. חשוב לציין כי לגבי אנשים קשישים, ניתן להפעיל את הביטוח הסיעודי רק ובמידה והאדם עבר מבחן תלות (מבחן ADL), והוכר כסיעודי.

סוגים של ביטוח סיעודי
קיימים מספר סוגים של ביטוח סיעודי:
 • ביטוח סיעודי תחליפי: זהו סוג הביטוח הבסיסי ביותר, המוצע לרוב על ידי קופות החולים. ביטוח זה מקנה, לתקופה מוגבלת של שלוש עד חמש שנים, את הזכות לקבל עזרה. זהו ביטוח המתאים לאנשים בגילאים מבוגרים מאד ההופכים סיעודיים בשנים האחרונות לחייהם וברור כי משך הזמן בו יזדקקו לסיוע אינו ארוך. לאנשים ההופכים סיעודיים בגיל צעיר יותר אין ביטוח זה מעניק מענה מספק. מכיוון שהתשלום לביטוח זה מתחיל שנים רבות לפני גיל הזקנה ואין האדם יודע ומה יהיה מצבו האמתי בגיל הזקנה, הרי שהסתפקות בביטוח בסיסי זה הינה בגדר סיכון מסוים.
   
 • ביטוח סיעודי משלים: זהו ביטוח הניתן לרכישה על ידי חברות הביטוח הפרטיות והוא מקנה למבוטח את הזכות לקבלת ביטוח סיעודי מעבר לתקופה הבסיסית והמוגבלת שמקנה הביטוח החליפי. פוליסת ביטוח זו נכנסת לתוקפה לאחר שתקופת הביטוח של קופות החולים מסתיימת.
   
 • ביטוח סיעודי נוסף: ביטוח הניתן על ידי חברות ביטוח פרטיות ומקנה את הזכות לקבל מימון לשירותי טיפול סיעודי וזאת עוד לפני גיל הזקנה. זהו ביטוח הניתן להעברה גם לבני משפחה אחרים ושנותן כיסוי רחב יותר עד כדי מתן מענה גם למצבים חריגים או קיצוניים.

תקופת הביטוח, פרמיה והיקף הכיסוי
 • תקופת הביטוח: לכל פוליסת ביטוח סיעודי יש את התקופה הרלוונטית אליה הביטוח מתייחס וחשוב לבדוק לפני רכישת הביטוח מה משך תקופת הכיסוי של פוליסת הביטוח (פוליסת הביטוח הבסיסית של קופות החולים תקפה כשלוש עד חמש שנים ופוליסות אחרות נותנות כיסוי זמני רחב יותר).
   
 • פרמיה: התשלום החודשי שהמבוטח משלם לחברת הביטוח. ככל שהגיל עולה הפרמיה עבור ביטוח סיעודי עשויה להתייקר. כמו כן עשויות הפרמיות להתייקר וזאת בהתאם לשינויים שונים כגון שינויים במדד.
   
 • היקף הכיסוי: בניגוד לחוק סיעוד המעניק עזרה סיעודית על ידי אספקת השירותים עצמם (מטפלת סיעודית למשל), הרי שביטוח סיעודי נותן החזרים ותשלומים כספיים למימון העזרה הסיעודית הנדרשת. במקרים מסוימים ניתנת העזרה כהחזר כספי בתמורה להצגת קבלות ובמקרים אחרים משולם תשלום חודשי קבוע (למשל: מימון בית אבות). מעבר למשך הזמן שחברת הביטוח מתחייבת לממן את הטיפול הסיעודי, חשוב לבדוק מה גובה התשלומים שהיא מתחייבת לשלם ומה גובה ההחזרים.